TEZSİZ PROGRAMLAR

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayın sağlayacağı koşullar şunlardır; 

  • Bir lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumda olmak,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza başvuru ve kayıtlarda ALES şartı aranmamaktadır. Başarı sıralaması Lisans AGNO'suna göre yapılacaktır. - Duyuru Tarihi: 05.01.2021.
  • ​Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.
  • İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60' a denk gelen bir puan almış olmak,Bilgi içeriği gelecek..
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı aranması durumunda, genel başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır 
    Genel Başarı Notu= 0.70 *  ALES puanı + 0.30* Lisans ağırlıklı not ortalaması
  • ALES şartı aranması durumunda, bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun; tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 (100 üzerinden) olması gerekir.