TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için adayın sağlayacağı koşullar şunlardır;

  • Bir lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumda olmak,
  • SAYISAL puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere başvurulan program için belirlenen ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen SAYISAL puan türünde GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, 
  • Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan YDS'den en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 50'ye denk gelen bir puan almış olmak (Küresel COVID-19 Salgını nedeniyle, 2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programları başvuru ve kayıtlarında, Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan yabancı dil şartı aranmamaktadır. İlgili duyurumuz için tıklayınız.),
  • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55' e denk gelen bir puan almış olmak, 
  • Genel başarı notu şu şekilde hesaplanır;
    Genel Başarı Notu= 0.40*Giriş sınavı notu + 0.10*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı
  • Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun en az 50 (100 üzerinden) olması gerekir.
  • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

​Yukarıda tanımlanan puanlar taban puan olup başvuruda istenilen puan Yükseköğretim Kurulunun belirlediği alt sınırdan az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun görüşü, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile her program için farklı taban puan değerleri belirlenebilir.

* Başvuru koşullarında belirtilen minimum ALES puanlarından farklı puan belirleyen programların listesi ve giriş sınavlarında istenecek ek belgeler için tıklayınız.

* İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Tezli Yüksek Lisans Programı: Dil şartı için İngilizce dışında Almanca da kabul edilecektir.

* Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları için: Lisans AGNO >= 2.6