AKADEMİK PERSONEL

 

AKADEMİK PERSONEL

GÖREV TANIMI

İLETİŞİM

   Öğr. Gör. Fuat FINDIKOĞLU

 Web sitesi ve Sosyal Medya

 Basılı ve Elektronik Yayımlar

     E-mail: fuatf@yildiz.edu.tr

   Öğr. Gör. Havva Melda AKBİN

Tez İntihal Kontrolü

     E-mail: makbin@yildiz.edu.tr

  Öğr. Gör. Nurdan YILDIZ GÜNDÜZ

Uluslararası Öğrenci Danışmanı      E-mail: yildizn@yildiz.edu.tr

   Arş. Gör. Ali KARAŞAN

Tez Kontrol

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

     E-mail: akarasan@yildiz.edu.tr

   Arş. Gör. Melih ÇINAR

Tez Kontrol

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

     E-mail:  mcinar@yildiz.edu.tr

 

  Arş. Gör. Ömer Faruk KARAASLAN 

Tez Kontrol

ÖğrenciKayıt-Kabul İşlemleri

     E-mail: omerfk@yildiz.edu.tr  


 

fbe-lu@yildiz.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

Uluslararası öğrenciler ise fbe-grad@fbe.yildiz.edu.tr adresinden iletişim kurabilirler.

Please contact us via fbe-grad@fbe.yildiz.edu.tr