İDARİ PERSONEL

Süleyman BOLAT

Enstitü Sekreteri

subolat@yildiz.edu.tr

 

 

  

Zeynep CANTÜRK

Müdür Sekreteri

zcanturk@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 08 / 600

 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ SORUMLU OLDUKLARI ANABİLİM DALLARI

Cemal UZUN

cuzun@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 13

Gemi İnşaatı Müh.

İstatistik

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Semra GÖYNÜ

sgoynu@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 12

Çevre Müh.

Kimya

Kimya Müh.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

Matematik Müh.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Meltem FINDIKLI

 findikli@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 11

 

Bilgisayar Müh.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Elektronik&Haberleşme Müh.
Fizik
Matematik ve Fen Bilimleri
Gıda Müh.
Mekatronik Müh.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim

Döne KAPLAN

dkaplan@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 10

Aviyonik Mühendisliği

Biyomühendislik

Endüstri Müh.

Makina Müh.

İlyas KOTANCI

ikotanci@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 14

Elektrik Müh.

Matematik

Harita Müh.

İnşaat Müh.

 
YAZI İŞLERİ
 

İsmail KURTÇUOĞLU

ikoglu@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 08-09/673 

 

Sibel GÜMÜŞ TOMBUL

stombul@yildiz.edu.tr

Tel:  0212 383 31 08 / 642

 

Sevcan TANER

setaner@yildiz.edu.tr

Tel:  0212 383 31 08-09 / 629

 

Neslihan ÇAKIR

ncakir@yildiz.edu.tr

Tel:  0212 383 31 08-09 / 628

 
 
DİĞER PERSONEL

Bahri YILMAZ

Askerlik İşleri

byilmaz@yildiz.edu.tr

Tel: 383 31 08-09 / 621

İdari ve Akademik Personel İşlemleri

Yazı İşlemleri

Askerlik İşlemleri

İsa KÖKLÜ

Büro Destek

ikoklu@yildiz.edu.tr

Tel:  0212 383 31 08-09 / 639

 

Arşiv

 

Zekiye TAYDAŞ

 

Ayniyat ve Sayman

ztaydas@yildiz.edu.tr

Tel: 0212 383 31 08-09 / 622

 

Satın Alma

Ayniyat İşlemleri

Ek Ders İşlemleri

 

Kani TOPAL

 ktopal@yildiz.edu.tr

Tel:  0212 383 31 08-09 / 627

 

Öğrenci ve Transkript Belgeleri