THESIS SPELLING INSTRUCTIONS and MANUAL
"Tez Yazım Kuralları ve Şablonlarımız" güncellenmiştir. Güncelleme kapsamında Word şablonuna ek olarak; artık LATEXşablonu da kullanıma sunulmuştur. 
 
 
LATEX; yüksek baskı kalitesinde bilimsel ve matematiksel dokümanlar hazırlamaya çok uygun olan ve akademinin sıklıkla kullandığı bir dizgi programıdır. Öğrencilerimizin tezlerini LATEX şablonunu kullanarak oluşturmasının biçimsel düzenlemelerdeki zaman kayıplarını minumuma indirgeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden öğrencilerimizin LATEX kullanmalarını önemsiyoruz. Buna binaen; LATEX bilmeyen öğrencilerimizin de kolaylıkla şablonu kullanabilmesi için bir kılavuz hazırladık. Ayrıca; şablonun içerisinde de yine bazı ipuçları ve yol gösterimlerine yer verdik.
 

Tez ile İlgili Dökümanlar

Tez Yazım Kılavuzu

Latex-Tez Şablonu (Türkçe ve İngilizce)**

Word-Tez Şablonu (Türkçe)

Word-Tez Şablonu (İngilizce)

YÖK Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında

Tez Teslimi

Tezler ilk teslimde spiralli veya karton ciltli, son teslimde ise aşağıda belirtilen renk kodlu bez ciltli olarak hazırlanmalıdır. Tez yazdırılırken baskı tek yönlü olarak yapılmaldır.

Yüksek Lisans: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 069 Lacivert

Doktora: Marka: YILDIZ Renk Kodu: 057 Bordo

Yüksek lisans veya doktora öğrenciliği sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını kapsayan ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'un 29.08.2012 tarih ve 2012.18.946 sayılı kararı ile kabul edilen "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" için buraya tıklayınız.

*Metin içerisinde atıf göstermede ve tezin kaynaklar kısmı oluşturulurken IEEE ya da APA referans sistemlerinden yalnızca biri tercih edilir ve tez boyunca bu tercihe sadık kalınır. 

**YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Latex tez şablonunun online Tex editörü overleaf.com  ile kullanılmasını önermektedir.Tez yazımlarınızda çıkabilecek sorunlar konusunda enstitü personelimiz maalesef teknik destek sağlamamaktadır.

Overleaf'te hesap oluşturduktan sonra, tez şablonunun eklenmesi ve kullanımı ile ilgili video kılavuzunu izleyiniz: Latex şablonunu kullanmaya nasıl başlarım?

** YTÜ Graduate School of Science and Engineering recommends online Tex editor overleaf.com for using Latex thesis template. Our institute does not provide technical support for problems or errors that may occur with local Tex editors. 

After creating account at Overleaf, please see the video guide How to start using  Latex template?

Not: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde tezlerini teslim etmeyi planlayan öğrencilerimiz; yeni şablonları veya bu döneme mahsus olmak üzere istisnai olarak bir önceki şablonu kullanabilirler. Önceki tez yazım kılavuzu için tıklayınız.

Önemli Not: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle son teslim için bezli cilt basımında yalnızca yeni şablon kullanılmalıdır. Bezli cilt basımı yapacak olan matbaayı (özalitçiyi) tez kapağının basımını (yazı fontu ve boyutu da dahil olmak üzere) da yeni şablona göre yapmaları konusunda uyarınız ve kapağın da yeni şablona göre basıldığını kontrol ediniz. Aksi takdirde, eski şablona göre basılmış olan bezli cilt kapağına sahip olan tezler ya da herhangi bir şekilde hatalı basımlar Enstitümüz personeli tarafından teslim alınmayacaktır!!!