Yapı İşletmesi

 

 

Program İsmi:  Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dil: Türkçe / Tezsiz

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Haluk ÇEÇEN

ePosta: hcecen@yildiz.edu.tr

Tel: 0212-383-2116

 

Sıkça Sorulan Sorular

Tezsiz yüksek lisans programları için hazırladığımız "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Programın Tanımı:

Uygulama ağırlıklı bu programda Yapı İşletmesinin beş fonksiyonunun ( İnşaat Sektöründe Proje Geliştirme, Planlama, Uygulama, Denetleme, Değerlendirme ) gerçek projelerde uygulanmasına dönük temel bilgiler verilir. Sınıfta verilen temel bilgiler güncel projelerin şantiyelerine yapılan gezilerle ve seçme proje yöneticilerinin sınıfta yaptıkları sunuşlarla desteklenir.

 

Programın Kazanımları:

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı işletmesi alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı (Yapı İşletmesi/ İnşaat Proje Yönetimi) düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi.

- Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat projelerinin geliştirme, planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabilme becerisi.

- Yapı işletmesi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi

- Yapı işletmesi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi.

- Yapı işletmesi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak  yürütebilme becerisi.

- Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve farklı yaklaşımları irdeleyerek sıra dışı çözümler üretebilme becerisi.

- Yapı işletmesi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi

- Yapı işletmesi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

-İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Başvuru Koşulları

- İlgili bir alandan lisans derecesi

- Bu programa katılacaklar için üç grup kontenjanı saptanır :

Alan içi : İnşaat Mühendisleri

Alan Dışı : Diğer Mühendisler  ( inşaat, makina, endüstri, elektrik,  ... ), Mimarlar  ( İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları dahil ),  İşletmeciler

Yurt Dışı : Yurt dışından lisans derecesi almış olanlar.

- ALES sınav sonuç belgesine sahip olmak.

- Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

- Ek bilgiler ve programa özel sık sorulan için: www.yi.yildiz.edu.tr