Matematik Mühendisliği

 

 

Program İsmi:  Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim)

Dil: Türkçe / Tezsiz

Program İrtibat: Mustafa Sivri

ePosta: msivri@yildiz.edu.tr

Tel: 0212-383-4590

 

Sıkça Sorulan Sorular

Tezsiz yüksek lisans programları için hazırladığımız "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Programın Tanımı:

Finans, Matematik ve Bilgi Teknolojilerine dayalı uygulama ağırlıklı ve sürekli eğitimin gerekliliğine inanan profesyonellere yönelik bir programdır.

 

Programın Kazanımları:

- Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.

- Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimi kavrar.

- Problemleri analiz eder ve sentezleyebilme becerisi kazanır.

- Proje çalışmalarında deneyim kazanır.

- Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla modelleyip çözebilir.

- Öğrendiği teorik bilgilerin uygulamasını yapar.

- Alanındaki konularla ilgili uzman kişilerle tartışmalarda bulunur.

- Disiplinler arası çalışmalarda görev alır.

- Projelerde liderlik yapar.

- Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği alanında (Türkçe veya İngilizce, Tezsiz) alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. 

 

Başvuru Koşulları

- İlgili bir alandan lisans derecesi

- ALES sınav sonuç belgesine sahip olmak

- İngilizce tezsiz yüksek programı için; YDS’den C seviyesi ve üzerinde veya Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi veya Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yabancı dil sınavından 60 ve üzerinde puan almış olmak.

- Türkçe tezsiz yüksek programı için yabancı dil şartı aranmaz.