Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

Program İsmi:  Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dil: Türkçe / Tezsiz

Program İrtibat: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN | Hasan Özür KAPICI

ePosta: arslanm@yildiz.edu.tr | hokapici@yildiz.edu.tr

Tel: 0212-383-4809 | 0212-383-4881

 

Sıkça Sorulan Sorular

Tezsiz yüksek lisans programları için hazırladığımız "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Programın Tanımı:

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programın Kazanımları:

- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi

- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi

- Analitik düşünme kabiliyeti

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti

- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi

- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi

- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci

- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti

- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti

- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti

- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

- Kalite ve çevre bilinci kazanır

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fen Bilgisi Eğitimi (Tezsiz) alanında tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. 

 

Başvuru Koşulları

- Bir lisans derecesine sahip olmak

- ALES sınav sonuç belgesine sahip olmak