DUYURULAR
Ders Kayıtlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Loading
24.07.2017

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ HK.

2016-2017 Güz Döneminde veya sonrasında kayıt olan tezli yüksek lisans öğrencileri 7 ders + 1 Seminer + "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" dersini almak zorundadır. 

 

2016-2017 Güz Dönemi öncesinde kayıt olmuş olan tezli yüksek lisans öğrencileri, 2017-2018 Güz yarıyılında mezun olacak iseler, ders yükümlülüğü 7 ders + 1 Seminer dersi şeklindedir. 2017-2018 Güz yarıyılında mezun olamayacak iseler, yeni yönetmeliğe tabi olacak ve ders yükümlülükleri 7 ders + 1 Seminer + "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" dersi şeklinde olacaktır.

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ HK.

2016-2017 Bahar Döneminde ve sonrasında kayıt olan tezsiz yüksek lisans öğrencileri 10 ders + Dönem Projesi + "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" dersini azami sürenin sonuna kadar almalıdırlar.

 

2016-2017 Bahar Dönemi öncesi kayıt olan tezsiz yüksek lisans öğrencileri 10 ders + Dönem Projesini azami sürenin sonuna kadar almalıdırlar.

 

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ HK.

2016-2017 Güz Döneminde veya sonrasında kayıt olan doktora öğrencileri 7 Ders + "Doktora Seminer" + "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" derslerini almalıdır,  aksi takdirde yeterlik sınav başvurusu yapamazlar.

 

2016-2017 Güz Dönemi öncesinde kayıt olan doktora öğrencileri, yeterlik sınavına başvurabilmeleri için 8 dersi başarıyla tamamlamalıdır.

 

2017-2018 Güz Yarıyılı Yeterlilik Sınavı başvuruları 18 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında GSIS Yeterlilik Başvurusu modülü üzerinden yapılmalıdır. Yeterlik Sınavına girmek isteyen tüm doktora öğrencilerimiz; Senato Esaslarındaki Madde 62'ye tabidirler.

 

 

Tüm doktora öğrencileri, 2016-2017 Güz Dönemi ve sonrası itibariyle, 2 dönem üst üste tez önerisi vermez veya tez önerisinde başarısız olurlarsa kayıtları silinir.

 

Tüm doktora öğrencileri, 2016-2017 Güz Dönemi ve sonrası itibariyle, 2 dönem üst üste veya aralıklı olarak 3 kez tez ara raporu vermez veya tez izlemede başarısız olurlarsa kayıtları silinir.

 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ HK.

Bilimsel hazırlık öğrencileri, sorumlu tutulan bilimsel hazırlık derslerini en az (CB) ile ve en az 2.50 AGNO ile 2 yarıyıl içinde başarıyla bitiremedikleri takdirde kayıtları silinir. 

 

 

ZORUNLU DERSLER HK.

 

2016-2017 Bahar Dönemi ve sonrasında kayıt olan öğrenciler Senato Esasları (Madde 29) gereği kayıtlı olduğu programlarda tanımlanan zorunlu dersleri almak zorundadır. Danışmanın onaylaması durumunda Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır, zorunlu ders yüküne sayılmaz. 

2016-2017 Güz Dönemi ve öncesinde kayıt olan öğrencilerimizin zorunlu ders seçmesi gerekmemektedir.

 

 

NOT:  Kendi programlarında "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" Dersi açılmayan öğrenciler,  bu dersi üniversitemizdeki başka programlardan seçebilirler. Uyarı için tıklayınız.

 

NOT: 

Lisanüstü Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 (2) 
2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış öğrenciler, bu dönemden başlamak üzere yüksek lisans öğrenimi için üç dönem ve doktora öğrenimi için beş dönemlik süre sonuna kadar mevcut YÖK ve YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine aykırı olmayan hususlarda önceki senato esaslarına tabidir.
 

MEZUNİYETLER HK.

 

2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet takvimlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yeni yönetmelik gereği Tezli Yüksek Lisans öğrenim süresi minimum 4 yarıyıldır. Yani 4. yarıyılını tamamlamamış öğrencilerin mezuniyet başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm öğrencilerimiz için Azami sürelerin başlangıç dönemi 2016-2017 Güz Dönemidir. Örneğin; 2016-2017 Güz dönemi ve öncesi kayıt olan tüm öğrencilerimizin 2017-2018 Güz Yarıyılı 3. yarıyılları olacaktır. 

>> Tüm Duyurular