DUYURULAR
Danışman Atamaları Hk.
Loading
14.07.2017

YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları gereğince;

Tezli yüksek lisans programlarında en geç birinci, Doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılmalıdır. Öğrencilerimizin en geç ders kayıt haftasına kadar danışman atama formlarını Anabilim Dalları'na vermeleri gerekmektedir. Danışman ataması yapılmayan bu durumdaki öğrencilerimiz ders kayıt haftasında ders seçimi yapamayacaklardır.

>> Tüm Duyurular