Türk Loydu Vakfı Lisansüstü Bursları Duyurusu (Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Anabilim Dalı Öğrencileri için)

Türk Loydu Vakfı tarafından Enstitümüz Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize burs verilmektedir. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı için yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler için belirlenmiş burs tutarı: 600 TL/ay, doktora programlarında öğrenim gören öğranciler için 750 TL/ay olup eğitim öğretim ylı içinde Ekim ayından başlayarak Haziran ayında sonlacak biçimde 9 ay süe ile verilmektedir. Bur devam etme şartlarını sağlandığı sürece,  burs tahsis edilen öğrenciye daha sonraki dönemlerde de burs verilmeye devam edilebilmektedir.

 

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Türk Loydu Vakfı tarafından yukarıda progam adı belirtilmiş olan lisansüstü öğrencileri için açık burs kontenjanı; yüksek lisans öğrencileri için 3 (üç), doktora öğrencileri için ise 2 (iki) kişidir.

 

Lisansüstü burs başvuruları ilgili öğrencilerin doğrudan kendileri tarafından EK-II'de belirtilmiş olan belgelerle birlikte 27.11.2019 günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul görmeyecektir. Yapılacak burs başvuruları, burs kontenjanlarımız ve Türk Loydu Vakfı tarafından belirlenmiş olan lisansüstü tez çalışması konuları (EK-IV) birlikte göz önünde tutularak değerlendirilecektir.