2017-2018 Güz Dönemi Kayıt Olmuş Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine!

2017-2018 Güz Dönemi kayıt olmuş Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz, 4 dönem içinde alması gereken kredili derslerinden başarılı olarak ders yükümlülüğünü tamamlamış ancak tamamlamış olduğu bu dersler arasında bulunması gereken programının en az zorunlu ve/veya seçmeli dersleri eksik kalmış ise 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt haftasında eksik kalan zorunlu ve/veya seçmeli derslerini alarak başarılı olmak zorundadırlar.

 

Aksi takdirde 2019-2020 Güz döneminde kayıtları silinecektir. Zorunlu ve seçmeli ders müfredatı geçiş dönemi sebebiyle 2017-2018 Güz dönemi öğrencilerine bu hak verilmiş olup sonraki dönem kayıt olmuş öğrenciler için kayıtlı olmuş oldukları 4 dönem içerisinde programının en az zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamaları mevzuat gereği zorunludur.