2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programları Giriş Sınavları hk.

Giriş Sınavı

  • Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.
  • Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına  (sözlü, yazılı veya her ikisi mevcutsa her ikisine de) katılmaları gerekir.
  • Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir

Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için; 

Genel Başarı Notu= 0.25*Giriş sınavı notu + 0.25*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için; 

Genel Başarı Notu= 0.70 *  ALES puanı + 0.30* Lisans ağırlıklı not ortalaması

  • Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun; tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 (100 üzerinden), tezli yüksek lisans programları için en az 60 (100 üzerinden) doktora programları için ise en az 70 (100 üzerinden) olması gerekir.
  • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

Başvuru esaslarına uygun olarak başvurusunu gerçekleştirmiş ve onaylamış bulunan tüm adaylarımız bilim sınavlarına girmeye hak kazanır. 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavlarımıza katılacak sayın adaylarımız;

Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
 
-Başvuru Formu Çıktısı
-Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Lisans Transkripti ve Yüksek Lisans Transkripti (Doktoraya başvuranlar için)
 
 Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına başvuru yapan adayların yukarıdaki belgere ek olarak giriş sınavlarına getirmeleri gereken belgeler için tıklayınız.

Uyarılar:

1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.