Fen Bilimleri Enstitüsü Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından, güncellenmiş olan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliğin Senato Esaslarında yapılmış olan değişikler hususunda lisansüstü öğrencilerimizle oryantasyon toplantısı yapılmıştır.

 

Lisansüstü eğitimleri süresince dikkat edilmesi gereken hususlar ve izlemeleri gereken süreçlerin ele alındığı oryantasyon toplantıları, Türk öğrencilerimiz için 14.02.2019 Perşembe günü saat 10.00’da, Uluslararası öğrencilerimiz için ise İngilizce olarak 14.02.2019 Perşembe günü saat 14.00’da Üniversitemiz Prof. Dr. Şevket Erk Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir.