Doktora Yeterlik Sınavları Takvimi hk.

Doktora Yeterlik Yazılı sınavları 11.03.2019-22.03.2019 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen, yer, saat ve tarihlerde yapılacak olup Anabilim dallarının web sitelerinde ilan edilecektir. Yeterlik yazlı sınavlarından başarılı olan öğrencilerin sözlü sınav jürileri, Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Enstitüye bildirilerek, 08.04.2019 tarihine kadar yapılması sağlanacaktır.

 

YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir.