100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

 

Başvuru Son Tarihi: 26 Şubat 2019

 

Mülakat tarihi: 27 Şubat 2019 (Burs Mülakat Saat ve Yerleri 26 Şubat 2019 tarihinde Enstitümüzün websitemizden ilan edilecektir.)

Kazananlar için Kesin Kayıt Tarihi: 01 Mart 2019

 

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLAR ARASINDAN BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA BURSU VERİLECEK VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Teze geçmeyen ve eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencileri

Lisans mezunu olup ilgili program için Bütünleşik Doktora Programı başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Bu kapsamda, Enstitümüzde eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencilerine ve belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylara başarılı bulunmaları sonucunda, azami 4 yıl boyunca ayda 2.250 TL (herhangi bir kurumda çalışmayan adaylar için) burs ödemesi yapılacaktır. Bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır. Belirtilen burslardan Doktora tez aşamasına geçmemiş olan öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredilerine de ek olarak devam edecektir. Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.

 

Yükseköğretim Krurulu Başkanlığı tarafından kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki tüm belgeleri

(i) tez yapmak istedikleri alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden başvuru formunu,

(ii) lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi

(iii) lisans ve yüksek lisans transkript fotokopisi

(iv) doktora transkripti ( doktora öğrencisi ise )

(v) özgeçmiş

(vi) ALES belgesi

(vii) yabancı dil belgesi

(viii)1 adet fotoğraf

(ix) nüfus cüzdanı fotokopisi

(x) E-devlet üzerinden alınmış SGK Hizmet Dökümü Belgesi

 

26.02.2019 tarihi Saat 16.00’ya kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak,

2.Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar başvuru yapamaz. Bunların haricinde çalışanlar için aylık burs miktarı: 550 TL’dir.

3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4. Bütünleşik Doktora Programı için Lisans mezunu olup ilgili program için başvuru şartlarını sağlamak,

5. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak,

6. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

*Sınav Yeri: Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.

 

 

PROGRAMLAR VE KOŞULLAR

 

Aşağıda listede belirtilen Araştırma Alanlarına, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan,  programlarda kayıtlı olan ve tez aşamasına geçmemiş Doktora öğrencileri BURS için başvurabilirler.

Ayrıca, ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasına sahip ve Enstitü Doktora Programı başvuru* şartları sağlayanlar adaylar da ilgili Araştırma Alanında Doktora Tezlerini tamamlamak kaydıyla BURS için başvurabilirler. Değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların, ilgili Doktora Programlarına kayıt işlemleri yapılacak ve öğrenime BAHAR Dönemi itibariyle başlayacaklardır.

 

Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları ve kontenjanlar

İlgili döküman için tıklayınız.

Tez Çalışması Yapılacak

Araştırma Alanı

Alınacak Öğrenci Sayısı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

3

Elektrik Mühendisliği ABD

Elektronik Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Kimya ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Fizik ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

3

Elektrik Mühendisliği ABD

Elektronik Mühendisliği ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

İnşaat Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Şehir ve Bölge Planlama ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

Harita Mühendisliği ABD

İstatistik ABD

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik

3

Mekatronik Mühendisliği ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Elektrik Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Şehir ve Bölge Planlama

6

Şehir ve Bölge Planlama ABD

Mimarlık ABD

İnşaat Mühendisliği ABD

Çevre Mühendisliği ABD

Harita Mühendisliği ABD

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

3

Biyomühendislik ABD

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Çevre Mühendisliği ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Fizik ABD

Kimya ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Elektronik Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim

3

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Elektrik Mühendisliği ABD

Elektronik Mühendisliği ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

İstatistik ABD

İleri ve Akıllı İmalat

3

Makine Mühendisliği ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

 

 

 

                            *Başvuru Minimum Şartları *

 

Not Ortalaması (Lisans):

2.00

 

Not Ortalaması (Yüksek Lisans):

2.50

 

ALES:

55

 

ÜDS/KPDS/YDS:

55

 

Bütünleşik Doktora Programı için ALES:

80

 

Bütünleşik Doktora Programı için Not Ortalaması (Lisans):

3.00  

ALES ve Yabancı Dil sınavları yerine, Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen Eş değer sınav sonuçları da kullanılabilir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.