Doktora Yeterlik Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yeterlik başvuruları 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak olup 19 Şubat Salı günü son bulacaktır.
 
2016-2017 Güz dönemi öncesi kayıt olmuş öğrencilerin YÖK mevzuatı gereği yeni dönemleri 2016-2017 Güz dönemi itibariyle başlamaktadır. 2016-2017 Güz dönemi ve öncesinde kayıt olmuş ve hala yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrenciler 5. Dönemlerini tamamladıkları için birinci başarısızlıkları olmuştur. 2018/2019 Bahar dönemi doktora yeterlik sınavlarına başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya başvuru yapıp sınavdan başarısız olan doktora öğrencilerinin ikinci başarısızlıkları olacağından kayıtları silinecektir!!!
 

2016-2017 Bahar dönemi kayıtlı olan  tüm doktora öğrencileri bu dönem 5. dönemleri olduğu için YTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereği DOKTORA YETERLİK başvurusu yapmak zorundadırlar. Başvuru yapmayanların veya başvuru yapıp sınava girmeyenlerin ilk başarısızlıkları sayılacaktır!!!

 

Aşağıdaki şartları sağlayan doktora öğrencileri GSIS sisteminden başvuru yapabileceklerdir.

Yeterlik başvurular 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak olup başvurularda aşağıdaki durumların dikkate alınması önem arz etmektedir.

§  2016-2017 Güz dönemi öncesinde kayıt olmuş doktora öğrencilerinin başvurularında aranacak şart:

Başarılı olunmuş 8 ders (24Kredi)

 veya

Başarılı olunmuş 7 ders (21Kredi)+ Seminer(6001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bu grup için programın minimum zorunlu derslerin alınması zorunluluğu yoktur

§  2016-2017 Güz ve 2016/2017 Bahar dönemi kayıtlı olan doktora öğrencilerin başvurularında aranacak şart:

               7 ders (21Kredi)+ Seminer(6001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Bu grup için programın minimum zorunlu derslerin alınması zorunluluğu yoktur

§  2017-2018 Güz dönemi ve sonrasında kayıtlı olan tüm doktora öğrencileri için aranacak şart:

              7 ders (21Kredi)+ Seminer(6001)+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik     ve

  • Alınan 7 dersin (21 Kredinin) en az 4’ü (12 kredi) kayıtlı oldukları program derslerinden olmalı(bu 4 ders içinde programın en az sayıda zorunlu dersleri de bulunmalıdır. NOT: Bazı programlarda havuz zorunlu dersler olup bunlardan alınması gereken minimum sayı senato onaylı EXCEL’de belirtilmişti. Excel için tıklayınız.

 

  •   “Alınan 7 dersin (21 Kredinin) en az 4’ü (12 kredi) kayıtlı oldukları programın eğitim planındaki derslerinden olmalı” şartı sağlanıyor ise geriye kalan 3 ders aynı anabilim dalı çatısı altında herhangi bir yüksek lisans veya doktora programının dersi olabilir. Bu 3 dersin içinde en fazla 2 ders Anabilim dalı dışından olması gerekir. Minumum şart :  4 ders kendi programının eğitim planındaki dersler+1 ders kendi Anabilim dalı çatısı altında herhangi bir dersten en fazla 2 ders anabilim dalı dışından alınan ders
  • Anabilim dalı dışı kavramı: Farklı üniversiteden alınmış ders, YTÜ farklı anabilim dalından alınmış ders, erasmus kapsamında alınmış ders vs.
  • 7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında kayıtları yeterlik aşamasından açılmış olan doktora öğrencileri: Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereğince Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile 6001 kodlu seminer dersini alarak başarılı olmamış 7143 sayılı Af Kanunu kapsamındaki doktora öğrencilerimiz, öncelikle bu derslerini alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Bu derslerden başarılı olmamış öğrencilerimiz yeterlik başvuruları kabul edilmeyecektir. Doktora yeterlik başvurusu için: 7 ders(BB) + 6001 kodlu seminer (G veya en az BB) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (BB) dersinden başarılı olunması gerekmektedir. İntibak sonuçları için tıklayınız. Karar metni için tıklayınız

Yukarıdaki koşulları sağlayamayan öğrencilerin yeterlik başvurusu yapmamaları ve eksik derslerini tamamlamaları gerekmektedir. İlgili şartları sağlayamadığı halde başvuru yapan öğrencilerin yeterlik başvuruları geçersiz sayılacaktır!!!