7143 Sayılı Af Kanunu İle Kaydı Açılan Öğrencilerin Ders İntibak ve Ders Seçimleri Hk

7143 sayılı Af Kanunu kapsamında kayıtları açılmış olan Lisansüstü öğrencilerimizin kayıtlarının açıldığı aşamadaki gerekliliklerini yerine getirmekle beraber, Anabilim Dallarından gelen intibak sonuçlarına göre eksik kalan derslerini aşağıdaki yayınlanan karar metninde belirtilen sürelere göre tamamlamaları gerekmektedir. 
 
Örnek: Doktora Tez Öneri aşamasında olan bir öğrenci, 2018/2019 Bahar döneminin sonuna kadar tez önerisini sunması ve varsa ilgili excel tablosunda belirtilen eksik derslerini 4 dönemde tamamlamak zorundadır.
 
Not: Yeterlik aşamasını başarmış olan öğrencilerin ders almaları yeniden doktora yeterlik sınavına gireceği anlamını taşımamaktadır.
 
İntibak sonuçları için tıklayınız.
Karar metni için tıklayınız.
Af Esasları ve diğer tüm bilgiler için tıklayınız.