2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavları Hakkında

Giriş Sınavı

 • Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.
 • Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına  (sözlü, yazılı veya her ikisi mevcutsa her ikisine de) katılmaları gerekir.
 • Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir

Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için; 

Genel Başarı Notu= 0.25*Giriş sınavı notu + 0.25*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için; 

Genel Başarı Notu= 0.70 *  ALES puanı + 0.30* Lisans ağırlıklı not ortalaması

 • Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun; tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 (100 üzerinden), tezli yüksek lisans programları için en az 60 (100 üzerinden) doktora programları için ise en az 70 (100 üzerinden) olması gerekir.
 • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

 

 

Başvuru esaslarına uygun olarak başvurusunu gerçekleştirmiş ve onaylamış bulunan tüm adaylarımız bilim sınavlarına girmeye hak kazanır. 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavlarımıza katılacak sayın adaylarımız;

Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
 
-Başvuru Formu Çıktısı
-Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Lisans Transkripti ve Yüksek Lisans Transkripti (Doktoraya başvuranlar için)
 
 Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapan adayların  yukarıdaki belgere ek olarak sözlü sınava getirmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
 1. Adayın özgeçmişi
 2. Niyet mektubu (Aday tarafından hazırlanan bir A4'ün tek yüzü boyutlarında)
 3. Adayın portfolyosu
 Şehir ve Bölge Planlama ABD programlarına başvuru yapan adayların  yukarıdaki belgere ek olarak sözlü sınava, aşağıdaki belgelerden oluşan portfolyolarını sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir:
 1. ÖZGEÇMİŞ
 2. ŞİMDİYE KADAR YAPMIŞ OLDUKLARI ÇALIŞMALAR (tez, ödev, vb.) 
 3. NİYET MEKTUBU (aşağıdaki sorular bağlamında bir sayfayı geçmeyecek şekilde)
 • Lisans veya doktora eğitimine neden devam etmek istediği
 • Şehir planlama anabilim dalını yüksek lisans veya doktora eğitimi almak için neden seçtiği
 • Yıldız Teknik Üniversitesini neden seçtiği

Uyarılar:

1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.