Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulu Hk.

2018-2019 Bahar yarıyılı için yatay geçiş yoluyla lisansüstü başvurular,YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen (elden evrak teslimi ile) yapılmaktadır. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü yalnızca Tezli Yüksek Lisans Programlarına mümkün olmaktadır. 

2018-2019 Bahar Yarıyılı için yatay geçiş kontenjanı açmış olan program(lar) Tezli Yüksek Lisans kontenjan listesinde kırmızı ile işaretlenmiştir. 

Önemli Tarihler: 2018-2019 Bahar Dönemi başvuru takvimi ile aynı şekilde uygulanacaktır. 

  • 3 Ocak 2019 Başvuru Başlangıç
  • 24 Ocak 2019(Saat 12:00) Başvuru Bitiş

Başvuru Koşulları:

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Hangi programa başvurulduğunu belirten dilekçe,
  • İlgili programda öğrenci olduğunu gösteren güncel öğrenci belgesi ve transkript
  • Lisans transkripti
  • ALES ve dil belgesi (veya eşdeğer belgeler)

 

*Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü MADDE 12- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olan başarılı öğrenciler en erken birinci yarıyılın, en geç ikinci yarıyılın sonunda, ilgili enstitü tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. (2) Yatay geçiş yapılabilecek tezli yüksek lisans programları ve kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. (3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili enstitülere yapılır. (4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alanlar veya başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar. (5) Tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin; a) İlgili lisanüstü programın yatay geçiş başvuru dönemi için belirlenen asgari başvuru koşullarını sağlamaları, b) Birinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az 3 (üç) dersten başarılı ve AGNO’sunun 3.00/4.00 olması, c) İkinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az 6 (altı) dersten başarılı ve AGNO’sunun 3.00/4.00 olması gerekir. ç) Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler için en fazla iki ders intibak ettirilebilir. (6) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.