YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uyarınca Kaydı Silinen Öğrenciler Hk.

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin

- 7. maddesinin 2.fıkrası uyarınca kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin listesi  için tıklayınız.

-17.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kaydı silinen doktora öğrencilerinin listesi için tıklayınız.