2018-19 Güz Yarıyılı Özel/Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.

2018-2019 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Dersler 24 Eylül 2018'de başlayacaktır. Kesin başvuru yapacak öğrenciler, dilerlerse seçtikleri derslere 24 Eylül’den itibaren katılabilirler.

 

Başvuru Aşaması

-Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

-Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların, herhangi bir üniversitede lisansüstü kayıtlı olsun veya olmasın katkı payı ödemesi gerekmektedir.

-Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.

-Ödemesini yapan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

 

İstenilen Belgeler

 

1-) Misafir Öğrencilerden  İstenilen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler için)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 

- Öğrenci belgesi, 

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 

- Azami öğrenim sürelerini aşmaları halinde ilgili üniversiteye ödedikleri öğrenci katkı payı makbuzu

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

2-) Özel Öğrencilerden İstenilen Belgeler (Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

 

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini  gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Kışla Binası A Blok Giriş Katı/ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

 

 

 

Önemli Not: 

1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.

2-)  Daha sonra lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanıp, kayıt yaptıran özel öğrenciler, özel öğrenci olarak aldığı derslerden en fazla 2 dersi saydırabilir. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Bu durumda bulunan öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.