ALES Sınavının geçerliliği hk.

Tezli Lisansüstü başvuruların devam ettiği süreçte; Danıştay 8. Dairenin iptal kararı  ve YÖK ün aldığı karar çerçevesinde  Lisansüstü başvurularda  ALES'in geçerlilik süreleri 3 yıl olarak uygulanmak zorunda kalınmıştır.

 Tezli Lisansüstü başvuruların bitiminden ve giriş sınavlarının yapılmasından sonra; 30.09.2018 tarihinde yapılacak ALES sınavının sonuçlarının açıklanmasına kadar, Lisansüstü giriş sınavlarında ALES'in 5 yıl geçerli olması yönündeki YÖK kararı; Tezli Lisansüstü giriş başvuru süreci ve sınavların tamamlanmasından sonra alındığı için uygulanamamıştır. Lisansüstü öğrenci sayısının arttırılması üniversitemizin Stratejik hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda; ilgili yetkili kurulların onayıyla,  Ağustos ayı içerisinde yeni bir lisansüstü başvuru süreci olması durumunda web adresimizde ilan edilecektir.

 

           30.09.2018 tarihinde yapılacak ALES sınavının sonuçlarının açıklanmasına kadar, Lisansüstü giriş sınavlarında ALES'in 5 yıl geçerli olması yönündeki YÖK kararı; Tezsiz Yüksek Lisans başvurularının devam ettiği süreçte alındığı için devam etmekte olan Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES’in geçerlik süresi 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

 

           Web sayfasında ilan olunan başvuru kayıt takvimindeki tarihlerde başvuru yapmış ve giriş sınavına girmiş adaylarımız için kayıt süreci işletilecektir.