Katkı payı-Öğrenim Ücretleri Ödeme Tarihlerinin Uzatılması

Katkı payı -Öğrenim ücretlerini ödeme tarihi 06 Mart 2015 cuma günü saat 17:00 ‘a kadar uzatılmıştır.

 

Katkı Payı-Öğrenim Ücreti yatırmayanların dersleri sistem üzerinden  09 Mart 2015 tarihinde silinecektir.

 

02-08 Şubat 2015 Bahar yarıyılında ders kaydını yaptırmayan öğrencilerimiz katkı payı / öğrenim ücreti ödemesini yapmış olsalar dahi artık ders seçimi yapamayacaklardır. İlgili döneme ait ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmeyecektir.