Kimlik Kartları hk.

Öğrenci Kimlik Kartları 20/10/2014 tarihinden itibaren Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca dağıtılacaktır .

Bilginize.