DUYURULAR
2017-18 Güz Yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavlarında İstenen Belgeler
Loading
16.06.2017

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavlarımıza katılacak sayın adaylarımız;

 

Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
-Başvuru Formu Çıktısı
-Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi (17 Haziran 2017 Tarihli sınavda başarılı olup Yıldız sertifikasını alamayan kişiler, Yıldız-Sem in internet sayfasındaki sonuç açıklama duyurusundan başarılı olduklarını teyit ettirebilirler)
-Lisans Transkripti ve Yüksek Lisans Transkripti (Doktoraya başvuranlar için)
 
Giriş Sınav Bilgileri
Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.
 
Uyarılar:
1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
6-  Şehir ve Bölge Planlama A.B.D. için yukarıdaki belgere ek olarak aşağıdaki belgeleri içeren portfolyo istenmektedir.
-Özgeçmiş
-Şimdiye kadar yapmış olunan çalışmalar(tez,ödev vb.)
-Aşağıdaki açıklamaları içeren Niyet Mektubu
     -Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine neden devam etmek istediği
     -Şehir planlama anabilim dalını yüksek lisans veya doktora eğitimi almak için neden seçtiği
     -Yıldız Teknik Üniversitesini neden seçtiği 

 

Değerlendirme

 

-Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına  (sözlü, yazılı veya her ikisi mevcutsa her ikisine de) katılmaları gerekir.

 

Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

-Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için;

Genel Başarı Notu = Ales * %50 + Lisans AGNO/Yüksek Lisans * %25 + (Giriş Sınav Notu) * %25

 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

>> Tüm Duyurular