Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları Hakkında

2014-2015 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 
 
 
Öğrenciler 2 - 13 Şubat 2015 tarihleri arasında hangi derse başvuruda bulunacaklarsa Enstitü web sayfasından edinecekleri Özel Öğrenci Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurarak  aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyip, ilgili anabilim dalı başkanlığına onaylatmaları ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun gündemine alınmak üzere Enstitümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alınacak olan derslerin kodları ve içeriği ile ilgili gerekli bilgiye Anabilim Dallarından ulaşılabilir.
 
 
1. Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler 
 
 
- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 
- Öğrenci belgesi, 
- Transkript (2 kopya), 
- Diploma fotokopisi (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 
- Azami öğrenim sürelerini aşmaları halinde ilgili üniversiteye ödedikleri öğrenci katkı payı makbuzu
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge
 
 
2. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan öğrenciler
 
 
- www.sks.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilen öğrenci katkı payının ödendiğine ilişkin makbuz ve 1 fotokopisi, (Ödemeler 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır, dekont ödeme yapıldıktan sonra teslim edilecektir. İlgili tarih aralığında ödeme yapmayan öğrencilerin dersleri sistemden silinecektir.)
- Transkript (2 kopya), 
- Diploma fotokopisi (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge
 
 
Önemli Not: 
 
 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre öğrencilerin özel öğrencilikleri sırasında alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. 
 
 
  • Misafir öğrenci olarak başvuruda bulunacak kişiler  2 - 13 Şubat 2015 tarihleri arasında hangi derse başvuruda bulunacaklarsa web sayfamızdan Enstitü web sayfasından edinecekleri Misafir Öğrenci Başvuru Formunu doldurarak (nüfus cüzdan fotokopisi ve CV ekleyerek) yukarda istenen belgelerle beraber başvuruda bulunacaklardır.
 
 
Not:
 
YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir:
 
Özel öğrenci kabulü 
MADDE 10 – (1) Özel öğrencilik süresinde bir sınırlama yoktur. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. 
(2) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece lisansüstü programlardan ders alabilir. 
(3) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
(4) Özel öğrenci olmak, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir. 
(5) Özel öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.