2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Öğretim Dili Türkçe olan Yüksek Lisans Programlarına Başvuru ve Değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Şartı Aranmaması Hakkında

COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında, öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil şartı aranmamasına ve 01.09.2020 günlü, 2020/06-04 sayılı Senato kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takviminde 10 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanan Yabancı Dil Sınavının iptal edilmesine Üniversitemiz Senatosu tarafından karar verilmiştir.