Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Ek Süre (1 Dönem) Talebi Hakkında (Güncelleme: 16.10.2020)

"YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü gereğince ek süre talepleri 05.10.2020 tarihinde başlamış olup 16.11.2020 tarihinde son bulacaktır. Sadece Tez aşamasında olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir.

1) Sadece Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Başvuru Yapabilirler.

a) Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden Başarılı Olmak

b) Tez Aşaması Tezli Yüksek Lisans: Ders Yükünü Tamamlamış Olmak (Kayıtlı olunan yüksek lisans programın minumum zorunlu ve seçmeli dersleri dahil)

2) 2020-2021 Güz Dönemi Harç Borcunu Ödemiş Olmak (Harç borcu olanların ek süre talepleri kabul edilmeyecektir)

3) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Ek Süre Talebinde Bulunamaz.

4) Ek Süre Talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Öğrencilerimizin Azami Sürelerine 1 Dönem Eklenecektir.

5) Ek Süre Talebi Yapmış olan Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin 2020/2021 Güz Döneminde YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında yer alan yükümlülüklerini (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri Seçimi, Tez İzleme Komitesi Raporu vb.) yerine getirmeleri gerekmektedir (Güncelleme: 16.10.2020). 

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" ve "Talep Yap" kısmında yeni talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup nihai karar başvuru bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verecektir.