Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Başvuru Yapmış-Yapacak Olan Adaylarımızın Dikkatine (27 Eylül 2020 YDS Sınavı ile Başvuru Yapabilme, Lisansüstü Değerlendirme Süreci, vb.)

Lisansüstü başvuruları 19 Eylül 2020 tarihinde son bulacak olup aşağıda bilgilendirme duyurusunun dikkate alınması gerekmektedir.

  • Lisansüstü başvuru yapmış ve yapacak olan öğrencilerimizin lisansüstü değerlendirme süreçleri hakkında 01.09.2020 tarihli Senato kararına göre;

“Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde adayların başarı notunun aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanmasına:

a. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurularda, isteyen programlar önceden duyurmak şartıyla yazılı bilim sınavı ve mülakat yapmadan adayın ALES puanının %70’i ve lisans AGNO’sunun %30’unu dikkate alarak genel başarı notunu hesaplayabilir. İsteyen programlar ise giriş sınavını çevrimiçi yazılı bilim sınavı ve/veya çevrimiçi mülakat ile yaparak, ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunun %25’ini dikkate alarak adayın genel başarı notunu hesaplayabilir.

 b. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda, tüm adaylara yazılı bilim sınavı yapılmayıp sadece çevrimiçi mülakat yapılarak ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %25’i ve çevrimiçi mülakatın %25’i dikkate alınarak genel başarı notu hesaplanır.”

Yukarıda belirtilen hüküm gereğince doktora programlarına başvuru yapan adayların değerlendirme süreci çevrimiçi yapılacaktır. Tezli Yüksek Lisans öğrencilerin başvurdukları programların değerlendirilme süreçleri detayları en kısa sürede web sayfamızdan duyurulacaktır.

Lisansüstü değerlendirme sürecinde, yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılacak olması durumunda, 21-24 Eylül 2020 tarihleri arasında belirlenecek gün ve saatte çevrimiçi yapılacak olup anabilim dalı ve FBE web sayfalarında ilan edilecektir.

Türkçe Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru yapacak ve gerekli dil puanı olmayan öğrenciler için sınav koordinatörlüğünün yapacağı çevrimiçi yabancı dil sınavı başvuru ve sınav tarihi için sinav.yildiz.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. 02.09.2020 tarih ve 75850160-104.01.03.01-E.54438 sayılı YÖK yazısı gereğince Lisansüstü programlarımıza başvurularda geçerli dil puanı olmayan öğrencilerden 27 Eylül tarihinde yapılacak olan YDS sınavına girmeleri koşulu ile başvuruları alınmaktadır. Ancak, lisan üstü programlarımıza kayıt hakkı kazanılması durumunda koşullu kayıt yapılarak, YDS puanına ilişkin belgeyi ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai saati bitimine kadar Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda, lisanustu.yildiz.edu.tr başvuru sistemi güncellenmiş olup başvuru yapılabilir.