Lisansüstü Çevrim İçi Sınav Süreçleri Kılavuzu

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Sınavları, Doktora Yeterlik Sözlü Sınavları, Doktora Tez Öneri Sınavları, Doktora Tez İzleme Komite Toplantıları) Çevrim İçi Sınav Süreçleri ile ilgili Kılavuz için Tıklayınız.