COVID-19 Salgını Sebebiyle Kayıt Dondurma Talepleri ve 2019-2020 Bahar Yarıyılında Harç Ücreti Ödemesi Yapan Öğrenciler Hakkında

Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dilekçeleri eğitim aşamalarına göre incelenmekte ve ders aşamasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülerek karar alınmaktadır. 29.04.2020 tarihli EYK kararı ile ders aşamasında olan bir kısım öğrencimizin kayıt dondurma kararları alınmış ve Ananilim dallarına EBYS aracılığı ile iletilmiştir. Henüz EYK kararı alınmamış ders aşamasındaki öğrencilerimizin durumları incelenerek yapılacak olan EYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır. Tez aşmasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri ise YÖK kararı gereği danışmanlarının onaylarının alınabilmesi için Anabilim dallarına EBYS aracılığı ile yazılmaktadır. Danışman onayı olumlu olan tez aşamasındaki öğrencilerimizin de kayıt dondurma kararları Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek nihai karar için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır. En kısa sürede alınan kararlar GSIS otomasyon sistemine işlenecektir.

 

Kayıt dondurma talepleri kabul edilen ve 2019-2020 Bahar Dönemi harç ödemelerini yapan öğrencilerimiz için Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru için Tıklayınız.