Lisansüstü Kayıt Yönetmeliği

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği:

MADDE 35 (6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

YTÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları:

MADDE 12- (2) Enstitüye kesin kayıt tarihlerinde, tüm adayların istenilen diploma veya mezuniyet belgelerine sahip olması zorunludur.