LÜ Programlara Başvuru Koşulları

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

 

-Lisansüstü başvuruları FBE e-başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılır.

 

-Bir aday alan içi veya alan dışı olduğuna bakılmaksızın yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru yapabilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 

-Bir lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumda olmak,

 

-SAYISAL puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere başvurulan program için belirlenen ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen SAYISAL puan türünde GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, 

 

-Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 50 ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 ye denk gelen bir puan ya da YILDIZ-SEM yabancı dil yeterlilik sınavından en az 60 almış olmak,

 

-İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55' e denk gelen bir puan almış olmak,

 

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN 

 

-Bir lisans diploması ve tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak (veya başvuru tarihlerinde tezli yüksek lisans mezunu olabilecek durumda olmak), (Tezsiz yüksek lisans mezunu olan adaylardan yalnızca tezsiz yüksek lisans programına kayıt tarihi: 06/02/2013 ve öncesi olanlar doktora programlarına başvuru yapabilir.)

 

-SAYISAL puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere başvurulan program için belirlenen ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, 

 

-Türkçe doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55 e denk gelen bir puan almış olmak,

 

-İngilizce doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60' a denk gelen bir puan almış olmak,

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 

-Bir lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumda olmak,

 

-Başvuru tarihleri arasında geçerli bir Ales puana sahip olmak,

-Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

 

-İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60' a denk gelen bir puan almış olmak,

 

 

ULUSLARARASI ADAYLAR 

 

-Yukarıdaki koşullara ek olarak uluslararası adaylardan, Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Eğitim dili Türkçe olmayan programlar için  belge program süresi içerisinde teslim edilmelidir ve en az (B1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik Belgesi Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Dil Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsünden alınmış olmalıdır.

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

-Başvuruda istenilen minumum puanlar, yukarıda belirtilen değerlerden az olmamak şartıyla A.B.D. önerisi ve E.Y.K. kararı ile arttırılabilir.

-Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir. (YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince)

-Kayıt esnasında adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.  (YÖK Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince)

-Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

-Mezun olunan üniversitenin Not Sistemi 4' lük ise (ders notları harf notu şeklindeyse) başvuru esnasında 4'lük not ortalaması girilecektir. Üniversitenizin 100'lük sisteme çevirisi geçerli olmamaktadır. Notların 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Yök Dönüşüm Cetveli esas alınmaktadır ve başvuru sistemi bu dönüştürmeyi otomatik olarak yapmaktadır. Eğer üniversitenizde sadece 100'lük not sistemi geçerliyse ortalamanızı aynen girmelisiniz.

-Yıldız-SEM' in dil sınavı doktora başvurularında ve eğitim dili İngilizce olan Lisansüstü programlara (tezli, tezsiz ve doktora) başvurularda geçerli değildir.

-Enstitü Kurulunun kararıyla onaylanan yabancı dil İngilizce' dir. Dolayısıyla Yabancı Dil Sınavları İngilizce sınav türünden olmalıdır. Ösym Yabancı Dil Eşdeğerlikleri için buraya tıklayınız. (Eşdeğerlikler girdiğiniz sınav tarihine göre farklılık gösterebileceği için; sınava girdiğiniz tarihte geçerli olan duyuruyu baz alınız)

-Yıldız sertifikası, Türkçe Yeterlik Belgesi için Geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. 

ALES, GRE, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında ise, (3 yılı aşmamak kaydıyla) kendi belirledikleri geçerlilik süresi  baz alınır.

-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; e-başvuru esnasında girilen bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile e-başvuru esnasında girilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.

 

GİRİŞ SINAVI

 

-Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin ilan edilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına katılmaları gerekir. 

 

Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

-Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için;

Genel Başarı Notu= 0.25*Giriş sınavı notu + 0.25*Lisans/Yüksek Lisans ağırlıklı not ortalaması+0.50*ALES puanı

 

-Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

Genel Başarı Notu= 0.70 *  ALES puanı + 0.30* Lisans ağırlıklı not ortalaması

 

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun;

tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 (100 üzerinden), 

tezli yüksek lisans programları için en az 60 (100 üzerinden)

doktora programları için ise en az 70 (100 üzerinden) olması gerekir.

 

-Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.