Tezli Programlara Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN;

 

DİPLOMA ASLI* VE FOTOKOPİSİ

-Yüksek lisans kayıtlarında lisans diplomasının aslı* ; doktora kayıtlarında ise lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı* gerekmektedir. (Diploması hazır olmayan öğrenciler Mezuniyet Belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirler. Mezun durumunda olmayan öğrenciler kesinlikle kayıt yaptıramazlar )

-Eğer bir öğrenci; lisansüstü programa kayıt olmak için diplomasını başka bir üniversiteye teslim etmiş ise, kayıtlı oldukları kurumdan alacakları onaylı diploma fotokopisi ile kayıt yaptırmalıdır.

 

-Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

 

* İlgili belgelerin Orijinalleri görülüp, fotokopileri teslim alınacaktır.

 

TRANSKRİPTİN (NOT BELGESİ) ASLI* VE FOTOKOPİSİ

-Yüksek lisansa başvuran öğrenciler lisans transkriptlerini, doktoraya başvuran öğrenciler ise lisans ve yüksek lisans transkriptlerini getirmeleri gerekmektedir.

-Diploma Eki (Diploma Supplementi) geçerli değildir. Transkript zorunludur.

 

* İlgili belgelerin Orijinalleri görülüp, fotokopileri teslim alınacaktır.

 

 

ALES (/GRE) BELGESİ

 

YABANCI DİL BELGESİ

 

NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ

-Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi

 

BİR ADET FOTOĞRAF

-Fotoğrafların arkasına ad, soyad ve kazanılan programın adı yazılmalıdır.

 

KATKI PAYININ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (SADECE 2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlar için)

 

IBAN: TR790001002250447846845470, Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi

-Dekont bilgisi kayıt öncesinde mutlaka başvuru sistemine girilmelidir. Dekont girişini nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız. Dekont girişi yapmak için tıklayınız. 

Ücretler için tıklayınız.

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN;

Yabancı Uyruklu Öğrenciler yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da temin etmelidir:

 

TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ

-En az C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesinin bulunması gerekmektedir.

 

KATKI PAYININ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT

-2018-2019 Güz döneminde yeni kayıt yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler için dönemlik katkı payı ücreti 768,00 TL'dir.

IBAN: TR950001002250447846845473, Ziraat Bankası Levent İstanbul Girişimci Şubesi (Not: EFT kabul edilmemektedir.

-Dekont bilgisi kayıt öncesinde mutlaka başvuru sistemine girilmelidir. Dekont girişini nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız. Dekont girişi yapmak için tıklayınız.