Lisansüstü Kesin Kayıtlar Hk.

LİSANSÜSTÜ KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Soru: Kayıta ben gelemeyeceğim, yerime başka birisi evraklarımı getirebilir mi?

-Noterden vekaletname vermeniz koşuluyla, başkası sizin adınıza kayıt yaptırabilir. (İstenen diğer evraklar da eksiksiz olmalıdır.) 

 

Soru: Evraklarımın aslı olmadan kayıt işlemini yaptırabilir miyim? 

-Evraklarınızın aslı olmadan kayıt yaptıramazsınız.

 

Soru: Diploma veya Mezuniyet Belgem olmadan kayıt işlemini yaptırabilir miyim? 

-Enstitüye kesin kayıt tarihlerinde, tüm adayların diploma veya mezuniyet belgelerine sahip olması zorunludur. (YTÜ LÜ Eğitim ve Öğrt. Yönetmeliği Senato Esasları Madde 12 (2) gereğince)

-Mezun durumunda olan, fakat diploması henüz hazır olmayan adaylar; diploması hazır olduğunda getirmek koşuluyla (ve enstitü tarafından kendisine tanınan süreyi geçmemek şartıyla) Mezuniyet Belgesi ile kayıt yaptırabilir.

 

Soru: E-Başvuruda girdiğim bilgilerde yanlışlık var, kayıt yaptırabilir miyim? 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; e-başvuru esnasında girilen bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile e-başvuru esnasında girilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir. 

 

Soru: Evraklarımı posta yoluyla gönderebilir miyim?

-Posta yolu ile başvuru/kayıt alınmamaktadır.

 

Soru:  Askerlik tecil işlemlerini nasıl yapabilirim?

-Askerlik tecil işlemleri hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Soru: Doktora (yüksek  lisans)  programına  başvururken  yurtdışından  almış  olduğum  yüksek  lisans  (lisans) diploması geçerli oluyor mu yoksa diplomanın YÖK denklik kabulü ile mi başvurmam gerekiyor?

-Yurtdışında eğitim gören öğrencilerin bireysel olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. YÖK tarafından yürütülen denklik belgesi ile ilgili işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle kayıtlarda ek süre verilmektedir. Diplomanızın aslının yada bir örneği ile YÖK’e başvuru yaptığınızı gösterir belgenin bulunması koşuluyla kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Soru: Yedek listesindeyim, yapmam gereken bir işlem var mı?

-Yedek adaylar kesin kayıtlarda boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere enstitü web sayfasından ilan  edilir. Yedek adaylarla ilgili kayıt prosedürü ilgili tarihlerde fbe.yildiz.edu.tr duyurularından ilan edilir.

 

Soru: Aynı anda iki farklı programa kayıt yaptırabilir miyim?

-Adayların kayıt esnasında (aynı anda) birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kaydı bulunmamalıdır. (20 Nisan 2016 Tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 35 (6) gereğince) Bu tarz durumda olan adaylar, ancak diğer yükseköğretim kurumundaki kayıtlarını sildirdikleri takdirde enstitümüze kayıt yaptırabilirler.

-Kayıt sildirmesi yetişmeyen adaylarımız kayıt belgeleri ile birlikte diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü kayıt silme sürecinin devam ettiğine ilişkin belge getirerek kayıt yaptırabilirler.  Birden fazla kaydı bulunup (tezsiz yüksek lisans hariç), kayıt sildirmeden enstitümüze kayıt yaptırmaya çalışan adayların durumları tespit edilerek kurumumuzdaki kayıtları silinir.

 

Soru: Öğrenci belgesini ve kimlikleri nereden alabilirim?

-Öğrenci , YEK Kartını Davutpaşa Kampüsü' nde bulunan E-Yıldız Ofisinden şahsen teslim alır. Yek Kart ile ilgili sorularınız için E-Yıldız ofisiyle iletişime geçmelisiniz.

-Öğrenci belgeleri enstitümüz tarafından verilmektedir. (Öğrenci belgesi talepleri, internet üzerinden online olarak yapılmaktadır.  "E-talep" için lütfen tıklayınız.)

 

Soru: Kayıt İşlemlerini gerçekleştirdim, GSIS (Otomasyon Sistemi) şifremi nereden ve ne zaman alabilirim?

-Şifreleriniz; kayıt tarihinizi takip eden hafta içerisinde bölümlerinize gönderilecektir.

 

Soru: Ders kaydını nasıl yapacağım?

-Size üniversite tarafından verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte GSIS sistemine girerek ilgili anabilim dalını seçip dersleri görüntüleyip onlar içerisinden seçimde bulunabilirsiniz.

-"GSIS Kullanım Kılavuzu" için tıklayınız.

 

Soru: Dersler hangi kampüste olacak?

-Bu konu hakkında kazanmış olduğunuz anabilim dalının sekreterliği ile iletişime geçmelisiniz.