ANNNOUNCEMENTS All Announcements
2018-2019 Academic Year Spring Semester Graduate Programs Entrance Examinations

Entrance Examination

 • Please click here for the time and venue information for the graduate programs entrance examinations.
 • The candidates with approved e-Applications must attend the science examination (oral, written or both if applicable) at the relevant department at the annouonced time and venue. 
 • The evaluation criteria are as follows:

For MSc./Ph.D. Programs; 

General Achievement Score= 0.25*Entrance examination score + 0.25*Bachelor's Degree/MSc. GPA + 0.50*ALES (GRE) score

For Non-Thesis MSc. Programs; 

General Achievement Score= 0.70*ALES (GRE) score + 0.30*Bachelor's Degree GPA

 • Bir adayın başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun; tezsiz yüksek lisans programları için en az 50 (100 üzerinden), tezli yüksek lisans programları için en az 60 (100 üzerinden) doktora programları için ise en az 70 (100 üzerinden) olması gerekir.
 • Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

 

 

All the candidates with appropriate and approved applications become eligible to take entrance examination. 

To the attention of the candidates taking MSc. and Ph.D. program entrance examinations;

You need to bring the originals and one set of the copies of the following documents with you to the exam venues:
 
-A printout of the Application Form
-Identity Card (Identity Card, Driving Licence or Passport)
-ALES (GRE) Score Certificate Belgesi
-Foreign Language Score Certificate
-Bachelor's Degree Transcript and MSc. Degree Transcript (For Ph.D. program applications)
 
 Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapan adayların  yukarıdaki belgere ek olarak sözlü sınava getirmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
 1. Adayın özgeçmişi
 2. Niyet mektubu (Aday tarafından hazırlanan bir A4'ün tek yüzü boyutlarında)
 3. Adayın portfolyosu
 Şehir ve Bölge Planlama ABD programlarına başvuru yapan adayların  yukarıdaki belgere ek olarak sözlü sınava, aşağıdaki belgelerden oluşan portfolyolarını sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir:
 1. ÖZGEÇMİŞ
 2. ŞİMDİYE KADAR YAPMIŞ OLDUKLARI ÇALIŞMALAR (tez, ödev, vb.) 
 3. NİYET MEKTUBU (aşağıdaki sorular bağlamında bir sayfayı geçmeyecek şekilde)
 • Lisans veya doktora eğitimine neden devam etmek istediği
 • Şehir planlama anabilim dalını yüksek lisans veya doktora eğitimi almak için neden seçtiği
 • Yıldız Teknik Üniversitesini neden seçtiği

Uyarılar:

1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.